Friday, January 9, 2009

Gertrude´s Dream.

My piano student for almost 20 months, waltzing his way to Gertrude´s dream. Check out this video I took of him. :)
8 comments:

maricel said...

YOOOO..How did you motivate him?

rwidiani said...

what a talent!
btw, nice quilt you have on the piano, did you make it yourself?
marissa, bapak ibu pamit, senin kembali ke solo. kalau sempat main ke solo yaaa

++retn

Droomvla said...

It's not talent. It's practice.. practice.. practice that makes perfect. :)

My mother-in-law makes beautiful quilt. I got that one for my birthday. You see, I don't have a talent with needles. lol

Jangan sepih loh. Ada internet juga. Bapak dan ibu itu punya kesibukan sendiri juga. :)

Kalau kitakan nggak selalu sibuk, aku mau kesana atau .... kamu mampir di Hengelo. Kita lihat aja. :)

cium jauh!

cherie said...

my son's piano teacher is a passionate czech, and i am thankful na wara ruler pareho ni mrs. lachica. haha!

pero wara makapareho sa tali mo, ever. mayad kun may makilala pa ako na pareho mo sa tibay mag-tipa-tipa san piano keys.

Droomvla said...

Lintias man na payt mo ini, Cherie. Nagwagol wagol an talinga ko. hahahahaha Pero lain man ako listuhunon magpiano. Ordinaryo man lang ako na tawo na mahilig sa music. :)

cherie said...

ssst, bungol ada ako, dili kuno siya czech, russian kuno siya, ay badaw! pero matibayun ini na babayi magpuru-pasensiya sa batit ko.

Droomvla said...

May reputasyon pan-o an mga eastern europeans na makililimos kaya kadamuan sainda nasabi na lamang na Russian sinda. Besides, mga listuhunon talaga an mga Russians baga. So, your kid is in good hands. :)

Droomvla said...

ini na estudyante ko, may dyslexia siya. Kaya, ogmahunon ako san nakabilog sin piyesa. HAHAHAHA